เวลาเปิดให้บริการและค่าบริการ / การเดินทางไปสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง

※this ticket is not available

บัตรผ่านรายปีคืออะไร

บัตรผ่านรายปีเป็นตั๋วที่คุ้มค่า โดยสามารถเข้าชมกี่ครั้งก็ได้ ใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อตั๋ว ยกเว้นวันหยุดทำการของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมสามารถต่ออายุบัตรผ่านรายปีนี้ได้ ตั้งแต่ 3 เดือนก่อนที่ระยะเวลาที่ใช้งานได้ของบัตรนี้จะหมดลง
เช่น ระยะเวลาที่ใช้งานได้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ผู้เข้าชมสามารถต่ออายุบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน
หากทำการต่ออายุ ก็จะสามารถซื้อบัตรผ่านรายปีใหม่ที่มีระยะเวลาที่ใช้งานได้ 13 เดือน นับจากวันรุ่งขึ้นที่ระยะเวลาที่
ใช้งานได้ของบัตรผ่านรายปีที่ถืออยู่หมดลง
นอกจากนี้ สิทธิพิเศษที่ให้เฉพาะผู้ถือบัตรผ่านรายปีก็จะได้รับการยกระดับ


* สำหรับการต่ออายุบัตรผ่านรายปีที่ระยะเวลาที่ใช้งานได้หมดลงแล้ว จะเหมือนกับการซื้อบัตรใหม่ และจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากการต่ออายุ

ค่าบัตรผ่านรายปี

[ผู้ใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมปลาย และผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป)] 7,000 เยน
[เด็ก (นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น)] 3,000 เยน
[เด็กเล็ก (เด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป)] 1,500 เยน

สามารถซื้อบัตรผ่านรายปีทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย สำหรับรายละเอียด เชิญเข้าไปดูได้ที่นี่

        

วิธีการสมัคร

1. ซื้อตั๋วเข้าชมสำหรับบัตรผ่านรายปี
ขอให้ซื้อตั๋วเข้าชมสำหรับบัตรผ่านรายปีที่ช่องจำหน่ายตั๋ว
2. เข้าชม
ขอให้เข้าชมผ่านทางช่องตรวจตั๋ว
3. กรอกใบสมัคร
ขอให้กรอกใบสมัครที่ช่องออกบัตรผ่านรายปี และยื่นใบสมัครที่กรอกแล้วพร้อมกับ “ตั๋วเข้าชมสำหรับบัตรผ่านรายปี” ที่ช่องนี้
4. ลงทะเบียนและถ่ายรูป
หลังจากถ่ายรูปสำหรับบัตรผ่านรายปี ก็สามารถรับบัตรผ่านรายปีได้ สำหรับท่านที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ขอให้เพลิดเพลินกับการชมเสร็จก่อน แล้วค่อยมารับบัตรผ่านรายปีด้วย
* เมื่อจะรับบัตรผ่านรายปี ขอให้แสดงสำเนาใบสมัครส่วนของลูกค้าที่ช่องออกบัตรผ่านรายปี

สิทธิพิเศษ

เมื่อแสดงบัตรผ่านรายปี
[สิทธิพิเศษ 1] ร้านค้าออฟฟิเชียลช็อป ลด 10% (ยกเว้นสินค้าบางอย่าง)
[สิทธิพิเศษ 2] ร้านค้าออฟฟิเชียลของพิพิธภัณฑ์ ลด 5% (เฉพาะขนมเท่านั้น) + ของสมนาคุณต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง
[สิทธิพิเศษ 3] เรือท่องเที่ยวซานต้ามาเรีย (Day Cruise) ค่าโดยสาร ลด 30% ต่อ 1 กลุ่ม
สิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อระวังในการใช้

บัตรผ่านรายปีของไคยูคังไม่มีการจำหน่ายและไม่สามารถใช้ในวันหยุดทำการของพิพิธภัณฑ์
กรณีเข้าชม ขอให้แสดงบัตรผ่านรายปีเสมอ กรณีไม่ได้แสดงจะต้องเสียค่าเข้าชมในราคาปกติ
การออกบัตรผ่านรายปีให้ใหม่ เนื่องจากตั๋วสูญหาย เสียหาย จะมีค่าธรรมเนียมในการออก 500 เยน

วันหยุดทำการของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ (ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2021)

วันที่ 13, 14 มกราคม 2021

เงื่อนไขการใช้บัตรผ่านรายปี

1.บัตรผ่านรายปีของไคยูคัง (ต่อไปนี้จะเรียก "บัตรผ่านรายปี") เป็นบัตรที่สามารถเข้าชมกี่ครั้งก็ได้ในเวลาเปิดให้บริการภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อบัตรจนถึงวันก่อนหน้าวันเดียวกันนี้ในปีถัดไป และโปรดทราบด้วยว่า กรณีวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ใช้งานได้เป็นวันหยุดให้บริการ (*) วันเปิดให้บริการก่อนหน้าวันเหล่านี้ 1 วันก็จะเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ใช้งานได้ กรณีต่ออายุ ขอให้แสดง "บัตรผ่านรายปี" เก่าด้วย
*…หมายถึงวันหยุดให้บริการที่ไคยูคังกำหนด

2. "บัตรผ่านรายปี" ไม่สามารถเข้าชมแบบ Priority Access ด้วย กรณีมีผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก อาจจะต้องรอที่จะเข้าชม เมื่อมีมีผู้เข้าชมจำนวนมาก ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของการนำเข้าชม

3. กรณีเข้าชม ขอให้แสดง "บัตรผ่านรายปี" กับพนักงานตรวจตั๋วเสมอ กรณีไม่ได้แสดง จะต้องเสียค่าเข้าชมในราคาปกติ ขอให้นำบัตรผ่านรายปีมาด้วยเสมอ

4. สำหรับ "บัตรผ่านรายปี" จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น คนอื่นนอกเหนือจากเจ้าตัว จะไม่สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ กรณีที่ไม่สามารถระบุเจ้าตัวผู้ถือบัตรได้เมื่อเข้าชม ก็อาจจะถูกปฏิเสธให้เข้าชม

5. ในส่วนค่า "บัตรผ่านรายปี" จะกำหนดด้วยอายุของผู้ถือบัตรเมื่อบัตรเริ่มใช้งานได้ โปรดทราบด้วยว่า กรณีอายุของผู้ถือบัตรเมื่อตอนสมัครต่างจากอายุเมื่อบัตรเริ่มใช้งานได้ ค่าบัตรผ่านรายปีก็จะเป็นไปตามวันที่บัตรเริ่มใช้งานได้

6. กรณีมีการใช้ "บัตรผ่านรายปี" โดยมิชอบ (*) หรือฝ่าฝืนคำสั่งทางกฎหมายภายในไคยูคัง หรือกรณีที่เราลงความเห็นว่า เป็นความประพฤติที่เราคิดว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความประพฤติก่อความรำคาญให้กับผู้เข้าชมอื่นๆ เป็นต้น เราจะเรียกคืน “บัตรผ่านรายปี” โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาการใช้ที่ยังเหลืออยู่ และในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนเงิน และหลังจากนี้ อาจจะไม่สามารถซื้อ "บัตรผ่านรายปี" ได้อีก
* การปลอมบัตรผ่านรายปี การใช้โดยบุคคลอื่นนอกจากเจ้าตัว การสมัครอย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น

7. สิทธิความเป็นเจ้าของ "บัตรผ่านรายปี" ที่ไคยูคังออก เป็นของไคยูคัง ไม่สามารถจำหน่ายต่อ จำนำ ให้ยืม โอน บัตรผ่านรายปี ให้กับบุคคลอื่น กรณีมีการเรียกคืนจากไคยูคัง ขอให้ส่งคืนกลับทันที

8. กรณี "บัตรผ่านรายปี" สูญหาย ถูกขโมย และเสียหาย ขอให้แจ้งกับฝ่ายธุรกิจของไคยูคัง (โทร. 06-6576-5501) หรือโต๊ะติดต่อสอบถามของไคยูคัง ซึ่งเราจะแนะนำขั้นตอนการออกบัตรใหม่ ในกรณีนี้ ต้องชำระ 500 เยน เป็นค่าธรรมเนียมในการออกบัตรผ่านรายปีให้ใหม่
โปรดทราบด้วยว่า กรณีไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถทำการออกบัตรใหม่ได้

9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้เมื่อตอนสมัคร ขอให้ติดต่อกับฝ่ายธุรกิจของไคยูคัง

10. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้เมื่อตอนสมัครเฉพาะการควบคุมและการออก "บัตรผ่านรายปี", การลงทะเบียนสำหรับวารสารที่ส่งทางอีเมล์, และข่าวสารอื่นๆ โดยเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเรา

(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.