เวลาเปิดให้บริการและค่าบริการ / การเดินทางไปสู่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง

บัตรผ่านรายปีคืออะไร

บัตรผ่านรายปีเป็นตั๋วที่คุ้มค่า โดยสามารถเข้าชมกี่ครั้งก็ได้ (ยกเว้นวันที่ห้ามใช้) ใน 1 ปีนับจากวันที่ซื้อตั๋ว

นอกจากนี้ ผู้เข้าชมสามารถต่ออายุบัตรผ่านรายปีนี้ได้ ตั้งแต่ 3 เดือนก่อนที่ระยะเวลาที่ใช้งานได้ของบัตรนี้จะหมดลง
เช่น ระยะเวลาที่ใช้งานได้จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ผู้เข้าชมสามารถต่ออายุบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน
หากทำการต่ออายุ ก็จะสามารถซื้อบัตรผ่านรายปีใหม่ที่มีระยะเวลาที่ใช้งานได้ 13 เดือน นับจากวันรุ่งขึ้นที่ระยะเวลาที่
ใช้งานได้ของบัตรผ่านรายปีที่ถืออยู่หมดลง
นอกจากนี้ สิทธิพิเศษที่ให้เฉพาะผู้ถือบัตรผ่านรายปีก็จะได้รับการยกระดับ


* สำหรับการต่ออายุบัตรผ่านรายปีที่ระยะเวลาที่ใช้งานได้หมดลงแล้ว จะเหมือนกับการซื้อบัตรใหม่ และจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษจากการต่ออายุ
* วันที่ห้ามใช้หมายถึง วันที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด คือ ช่วงวันหยุดยาว Golden Week, เทศกาลโอบ้ง และวันหยุดให้บริการของไคยูคังและในวันที่ห้ามใช้ก็จะไม่มีการจำหน่ายบัตรผ่านรายปีด้วยเช่นกัน

ค่าบัตรผ่านรายปี

[ผู้ใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมปลาย และผู้มีอายุ 16 ปีขึ้นไป)] 5,000 เยน
[เด็ก (นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น)] 2,000 เยน
[เด็กเล็ก (เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป)] 1,000 เยน

สามารถซื้อบัตรผ่านรายปีทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วย สำหรับรายละเอียด เชิญเข้าไปดูได้ที่นี่

        

วิธีการสมัคร

1. ซื้อตั๋วเข้าชมสำหรับบัตรผ่านรายปี
ขอให้ซื้อตั๋วเข้าชมสำหรับบัตรผ่านรายปีที่ช่องจำหน่ายตั๋ว
2. เข้าชม
ขอให้เข้าชมผ่านทางช่องตรวจตั๋ว
3. กรอกใบสมัคร
ขอให้กรอกใบสมัครที่ช่องออกบัตรผ่านรายปี และยื่นใบสมัครที่กรอกแล้วพร้อมกับ “ตั๋วเข้าชมสำหรับบัตรผ่านรายปี” ที่ช่องนี้
4. ลงทะเบียนและถ่ายรูป
หลังจากถ่ายรูปสำหรับบัตรผ่านรายปี ก็สามารถรับบัตรผ่านรายปีได้ สำหรับท่านที่จะเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ขอให้เพลิดเพลินกับการชมเสร็จก่อน แล้วค่อยมารับบัตรผ่านรายปีด้วย
* เมื่อจะรับบัตรผ่านรายปี ขอให้แสดงสำเนาใบสมัครส่วนของลูกค้าที่ช่องออกบัตรผ่านรายปี

สิทธิพิเศษ

เมื่อแสดงบัตรผ่านรายปี
[สิทธิพิเศษ 1] ร้านค้าออฟฟิเชียลช็อป ลด 10% (ยกเว้นสินค้าบางอย่าง)
[สิทธิพิเศษ 2] ร้านค้าออฟฟิเชียลของพิพิธภัณฑ์ ลด 5% (เฉพาะขนมเท่านั้น) + ของสมนาคุณต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง
[สิทธิพิเศษ 3] เรือท่องเที่ยวซานต้ามาเรีย (Day Cruise) ค่าโดยสาร ลด 30% ต่อ 1 กลุ่ม
[สิทธิพิเศษ 4] ร้านค๊อฟฟี่ช็อปและอาหารว่าง “Mermaid” ลด 10% ต่อการชำระเงิน 1 ครั้ง
[สิทธิพิเศษ 5] มุมจำหน่ายรูปถ่าย ลด 100 เยน
[สิทธิพิเศษ 6] ภัตตาคาร "ฮาร์เบอร์ร์วิว” ลด 100 เยน
[สิทธิพิเศษ 7] บาร์น้ำผลไม้ (Juice bar) ลด 50 เยน (ยกเว้นขวด PET)
[สิทธิพิเศษ 8] ของขวัญคูปอง Toku Toku (เฉพาะครั้งแรกที่ออกบัตรเท่านั้น)
สิทธิประโยชน์อาจเปลี่ยนแปลงได้

ข้อระวังในการใช้

ารถใช้ได้ในวันที่ห้ามใช้ที่ไคยูคังกำหนด (วันที่มีผู้ใช้บริการสูงสุด คือ ช่วงวันหยุดยาว Golden Week,
เทศกาลโอบ้ง และวันหยุดให้บริการ) และในวันที่ห้ามใช้ก็จะไม่มีการจำหน่ายบัตรผ่านรายปีด้วยเช่นกัน
จำกัดการเข้าชมเฉพาะตัวเจ้าของบัตรผ่านรายปีเท่านั้น ไม่สามารถ โอน ให้ยืม จำหน่ายต่อ บัตรผ่านรายปี ให้กับบุคคลอื่น
กรณีเข้าชม ขอให้แสดงบัตรผ่านรายปีเสมอ กรณีไม่ได้แสดงจะต้องเสียค่าเข้าชมในราคาปกติ
การออกบัตรผ่านรายปีให้ใหม่ เนื่องจากตั๋วสูญหาย เสียหาย จะมีค่าธรรมเนียมในการออก 500 เยน

วันที่ห้ามใช้ (วันที่ห้ามใช้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2019)

วันหยุดให้บริการ วันที่ 16, 17 มกราคม, วันที่ 20, 21 กุมภาพันธ์ 2019
ช่วงวันหยุดยาว Golden Week วันที่ 3, 4, 5 พฤษภาคม 2018
เทศกาลโอบ้ง วันที่ 12, 13, 14, 15 สิงหาคม 2018

เงื่อนไขการใช้บัตรผ่านรายปี

1.บัตรผ่านรายปีของไคยูคัง (ต่อไปนี้จะเรียก "บัตรผ่านรายปี") เป็นบัตรที่สามารถเข้าชมกี่ครั้งก็ได้ในเวลาเปิดให้บริการภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อบัตรจนถึงวันก่อนหน้าวันเดียวกันนี้ในปีถัดไป และโปรดทราบด้วยว่า กรณีวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ใช้งานได้เป็นวันที่ห้ามใช้ (* 1) หรือวันหยุดให้บริการ (* 2) วันเปิดให้บริการก่อนหน้าวันเหล่านี้ 1 วันก็จะเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาที่ใช้งานได้ กรณีต่ออายุ ขอให้แสดง "บัตรผ่านรายปี" เก่าด้วย
* 1…หมายถึงวันที่ไคยูคังกำหนดเป็นพิเศษ เช่น ช่วงวันหยุดยาว Golden Week และเทศกาลโอบ้งในช่วงวันหยุดฤดูร้อนที่ไคยูคังกำหนด
* 2…หมายถึงวันหยุดให้บริการที่ไคยูคังกำหนด


2. "บัตรผ่านรายปี" ไม่สามารถเข้าชมแบบ Priority Access ด้วย กรณีมีผู้เข้าชมในพิพิธภัณฑ์จำนวนมาก อาจจะต้องรอที่จะเข้าชม เมื่อมีมีผู้เข้าชมจำนวนมาก ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของการนำเข้าชม

3. กรณีเข้าชม ขอให้แสดง "บัตรผ่านรายปี" กับพนักงานตรวจตั๋วเสมอ กรณีไม่ได้แสดง จะต้องเสียค่าเข้าชมในราคาปกติ ขอให้นำบัตรผ่านรายปีมาด้วยเสมอ

4. สำหรับ "บัตรผ่านรายปี" จะใช้ได้เฉพาะผู้ที่ได้ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น คนอื่นนอกเหนือจากเจ้าตัว จะไม่สามารถใช้ได้ นอกจากนี้ กรณีที่ไม่สามารถระบุเจ้าตัวผู้ถือบัตรได้เมื่อเข้าชม ก็อาจจะถูกปฏิเสธให้เข้าชม

5. ในส่วนค่า "บัตรผ่านรายปี" จะกำหนดด้วยอายุของผู้ถือบัตรเมื่อบัตรเริ่มใช้งานได้ โปรดทราบด้วยว่า กรณีอายุของผู้ถือบัตรเมื่อตอนสมัครต่างจากอายุเมื่อบัตรเริ่มใช้งานได้ ค่าบัตรผ่านรายปีก็จะเป็นไปตามวันที่บัตรเริ่มใช้งานได้

6. กรณีมีการใช้ "บัตรผ่านรายปี" โดยมิชอบ (*) หรือฝ่าฝืนคำสั่งทางกฎหมายภายในไคยูคัง หรือกรณีที่เราลงความเห็นว่า เป็นความประพฤติที่เราคิดว่าขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ความประพฤติก่อความรำคาญให้กับผู้เข้าชมอื่นๆ เป็นต้น เราจะเรียกคืน “บัตรผ่านรายปี” โดยไม่คำนึงถึงระยะเวลาการใช้ที่ยังเหลืออยู่ และในกรณีนี้ จะไม่มีการคืนเงิน และหลังจากนี้ อาจจะไม่สามารถซื้อ "บัตรผ่านรายปี" ได้อีก
* การปลอมบัตรผ่านรายปี การใช้โดยบุคคลอื่นนอกจากเจ้าตัว การสมัครอย่างไม่ถูกต้อง เป็นต้น

7. สิทธิความเป็นเจ้าของ "บัตรผ่านรายปี" ที่ไคยูคังออก เป็นของไคยูคัง ไม่สามารถจำหน่ายต่อ จำนำ ให้ยืม โอน บัตรผ่านรายปี ให้กับบุคคลอื่น กรณีมีการเรียกคืนจากไคยูคัง ขอให้ส่งคืนกลับทันที

8. กรณี "บัตรผ่านรายปี" สูญหาย ถูกขโมย และเสียหาย ขอให้แจ้งกับฝ่ายธุรกิจของไคยูคัง (โทร. 06-6576-5501) หรือโต๊ะติดต่อสอบถามของไคยูคัง ซึ่งเราจะแนะนำขั้นตอนการออกบัตรใหม่ ในกรณีนี้ ต้องชำระ 500 เยน เป็นค่าธรรมเนียมในการออกบัตรผ่านรายปีให้ใหม่
โปรดทราบด้วยว่า กรณีไม่ได้ลงทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคล เราจะไม่สามารถทำการออกบัตรใหม่ได้

9. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ให้เมื่อตอนสมัคร ขอให้ติดต่อกับฝ่ายธุรกิจของไคยูคัง

10. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้เมื่อตอนสมัครเฉพาะการควบคุมและการออก "บัตรผ่านรายปี", การลงทะเบียนสำหรับวารสารที่ส่งทางอีเมล์, และข่าวสารอื่นๆ โดยเราจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทเรา

(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.