เรือรับส่ง (shuttle Cruiser) Capt.Line

ไคยูคัง ⇔ ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปน
ด้วยเรือ 10 นาทีเท่านั้น ! ข้อมูลแนะนำสำหรับเรือรับส่ง (shuttle Cruiser) Capt.Line

เเหมาะสำหรับคนเช่นนี้ !

ช่วงกลางคืน พักที่โรงแรมบริเวณยูนิเวอร์ซัล ซิตี้ วันรุ่งขึ้น ตั้งแต่เช้า ต้องการท่องเที่ยวในโอซาก้า !
→เพราะเรือลำแรกออกจากท่าตรงกับเวลาเปิดพิพิธภัณฑ์ไคยูคัง จึงสามารถเพลิดเพลินกับไคยูคังได้อย่างพึงพอใจตั้งแต่เช้า !

หลังจากเพลิดเพลินเต็มที่กับบรรยากาศโรมแมนติกที่ “ไคยูคังในเวลากลางคืน” แล้วอยากกลับไปที่โรงแรมบริเวณยูนิเวอร์ซัล ซิตี้!
→เนื่องจากมีเรือลำสุดท้ายออกเกือบจะนาทีสุดท้ายของการปิดพิพิธภัณฑ์ไคยูคัง จึงสามารถใช้เวลาเพลิดเพลินกับไคยูคังในตอนค่ำ !

ต้องการเที่ยวที่ยูนิเวอร์ซัล สตูดิโอส์ เจแปนในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายต้องการไปท่องเที่ยวในโอซาก้า !
→หลังจากเพลิดเพลินแล้วก็ใช้เวลาเดินทาง 15 นาทีมาที่ไคยูคัง จากไคยูคังเดินไปสถานี "โอซาก้าโค" ใช้เวลา 5 นาที ดังนัน การเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆอีก จึงง่ายมาก !

สำหรับข้อมูลและการสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ไปที่เว็บไซต์ออฟฟิเชียลของ Capt.Line

เส้นทางเดินเรือของ Capt.Line

เเส้นทางเดินเรือของ Capt.Line

ชุดตั๋วคุ้มค่าสำหรับไคยูคังและ Capt.Line !ค่าเข้าชมไคยูคัง โดยปกติ ผู้ใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมปลายขึ้นไป) 2,700 เยน
นักเรียนชั้นประถมและมัธยมต้น 1,400 เยน
เด็กเล็ก 700 เยน

ที่ลงเรือ Capt.Line โดยปกติ ผู้ใหญ่ (นักเรียนชั้นมัธยมต้นขึ้นไป)
900 เยน (เที่ยวเดียว) | 1,700 เยน (ไปกลับ)

เด็ก (นักเรียนชั้นประถม)
500 เยน (เที่ยวเดียว) | 900 เยน (ไปกลับ)

เด็กเล็ก (ไม่เกิน 6 ขวบ)
400 เยน (เที่ยวเดียว) | 700 เยน (ไปกลับ)
* เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ไม่เสียค่าเข้าชมในเงื่อนไข 1 คนต่อผู้ใหญ่ที่พามาด้วย 1 คน


ตารางเวลา Capt.Line
ตารางเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปตามเดือน นอกจากนี้อาจจะมีการหยุดเดินเรือเพื่อความปลอดภัย
ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและสภาพท้องทะเล
สำหรับตารางเวลาเดินเรือล่าสุด ขอให้ตรวจสอบกับเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของ Capt.Line

(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.