ช่วงเวลาให้อาหารสัตว์น้ำต่างๆ

ไม่ใช่เฉพาะชมเพียงอย่างเดียว แต่ยังมี "คำแนะนำ ณ สถานที่จัดแสดง (spot guide(*)) และช่วงเวลาให้อาหาร" ที่จะบอกเล่านิเวศวิทยา
ลึกลับของสิ่งมีชีวิต ในเวลาที่ตรงกับเวลาให้อาหารของสัตว์น้ำ มัคคุเทศก์มืออาชีพและพนักงานให้อาหารในตู้ปลาจะให้คำอธิบาย
อย่างละเอียดและสนุก สิ่งที่อยากจะบอกเล็กน้อยในที่นี้ก็คือ ผู้เข้าชมจะประทับใจเต็มร้อยเมื่อสัตว์น้ำเหล่านี้เข้ามาใกล้ขอบตู้ปลา !
ในขณะที่มีความสนุกสนานอย่างเต็มที่เมื่อชมการแสดงให้อาหาร ผู้เข้าชมก็สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความลึกลับของสัตว์น้ำที่ไม่รู้จักมาก่อน

* คำแนะนำ ณ สถานที่จัดแสดง (spot guide) อธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
* อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้อาหารหรือการอธิบาย ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพของสัตว์น้ำ
* เวลาเริ่มให้เข้าชมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย

(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.