สำหรับผู้เข้าชมจากต่างประเทศ

เราได้จัดเตรียมแผ่นพับไว้ภายในพิพิธภัณฑ์ในภาษาอังกฤษ ภาษาจีนที่เป็นตัวเต็ม ภาษาจีนที่เป็นตัวย่อ ภาษาเกาหลี และภาษาไทย
สำหรับการสอบถามทางโทรศัพท์ เรามีพนักงานผู้สามารถพูดภาษาอังกฤษประจำอยู่

ประชาสัมพันธ์ไคยูคัง
โทร : (+81)-6-6576-5501
แฟกซ์ : (+81)-6-6576-5510
E-mail : info@kaiyukan.com

 

ผู้เข้าชมที่ใช้วีลแชร์
ผู้เข้าชมที่มาชมโดยนั่งวีลแชร์ ขอให้มาติดต่อที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของไคยูคัง ชั้นสองของตึกทางเข้า
ที่ประชาสัมพันธ์ไคยูคังและประชาสัมพันธ์เรื่องทั่วไป มีบริการให้เช่าวีลแชร์ (ฟรี)
* เนื่องจากจำนวนวีลแชร์ที่ให้บริการเช่านั้นมีจำกัด อาจจะมีบางครั้งที่ไม่อาจให้เช่าได้เนื่องจากมีผู้อื่นใช้บริการอยู่ผู้เข้าชมที่ใช้รถเข็นเด็ก
As a precautionary measure to prevent infection, we do not offer a baby carriage service, but there is a stroller parking area near the entrance. If you wish to enter the aquarium with a stroller, please inform the staff in the vicinity of the elevator.
*Please note that Kaiyukan is not responsible for any damage, loss or theft of strollers at the stroller parking area.
เพื่อที่จะให้เด็กเพลิดเพลินที่ไคยูคังได้อย่างเต็มที่ เราแนะนำให้ฝากรถเข็นเด็กไว้ แล้วอุ้มเด็กเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากระดับสายตาในรถเข็นเด็ก
อยู่ระดับต่ำ จึงอาจจะมองเห็นสัตว์น้ำได้ไม่ชัด นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์ยังมืด ในขณะที่แออัด ก็จะคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอันตรายจากการที่ผู้เข้าชม
คนอื่นชนเข้ากับรถเข็นเด็ก เนื่องจากไม่เสียค่าบริการรับฝากรถเข็นเด็กที่เคาน์เตอร์บริการ ผู้เข้าชมจึงสามารถชมการแสดงได้ด้วยความสบายใจ
อย่างไรก็ดี เราไม่มีรถเข็นเด็กให้เช่า

การเข้าชมที่ต้องมากับสุนัขผู้ช่วย
สุนัขผู้ช่วยที่สามารถเข้าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ จะเป็นดังนี้
1) สุนัขนำทาง 2) สุนัขช่วยเหลือคนหูหนวก 3) สุนัขที่ฝึกมาพิเศษเพื่อบริการผู้พิการทางร่างกาย
สุนัขผู้ช่วยจะเข้าพิพิธภัณฑ์พร้อมกับผู้เข้าชมที่มีความพิการผู้พาสุนัขมา เหมือนกับผู้เข้าชมทั่วไป

ตู้ฝากของแบบหยอดเหรียญ
ตู้ฝากของแบบหยอดเหรียญ มีให้บริการที่ภายในไคยูคัง, ตึกทางเข้าไคยูคัง, เท็มโปซังมาร์เก็ตเพลส มี 5 ขนาด ดังนี้
กว้าง 355mm × ลึก 575mm × สูง 257mm (200 เยน)
กว้าง 355mm × ลึก 575mm × สูง 316mm (300 เยน)
กว้าง 355mm × ลึก 575mm × สูง 550mm (400 เยน)
กว้าง 355mm × ลึก 575mm × สูง 843mm (600 เยน)
กว้าง 355mm × ลึก 575mm × สูง 1135mm (700 เยน)
* สามารถใช้ได้เฉพาะในเวลาเปิดให้บริการของไคยูคัง

ห้องเด็กเล็ก
อยู่บริเวณชั้น 6 ภายในตัวพิพิธภัณฑ์ และบริเวณชั้น 2 ตึกทางเข้า และภายในห้องน้ำแต่ละห้อง มีเตียงสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กจัดไว้ให้บริการด้วย

ห้องพยาบาล
อยู่บริเวณชั้น 6 ภายในตัวพิพิธภัณฑ์ และบริเวณชั้น 2 ตึกทางเข้าไคยูคัง ห้องพยาบาลที่อยู่บริเวณชั้น 2 ตึกทางเข้าไคยูคัง จะมีพยาบาลอยู่คอยให้บริการเสมอ

การเข้าชมไคยูคังอีกครั้ง
สามารถเข้าชมไคยูคังหลายครั้งก็ได้ในวันหนึ่งๆ โดยขอให้ไปรับการประทับตราประทับแบบโปร่งใสที่หลังมือที่เคาน์เตอร์บริการบริเวณใกล้ทางออก
แล้วให้ตรวจตราประทับนี้เมื่อเข้ามาในพิพิธภัณฑ์อีกครั้ง ขอให้ใช้เวลาอย่างเพลิดเพลินกับไคยูคังหลังการรับประทานอาหารด้านนอก

(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.