ดู, ฟัง, สัมผัส บริเวณประสบการณ์ใหม่

บริเวณประสบการณ์ใหม่ ที่จะให้คุณได้สัมผัสกับอุณหภูมิ, เสียง, กลิ่น และอื่นๆของสิ่งมีชีวิต ในระยะใกล้ชิดเมื่อสัมผัส

ดู, ฟัง, สัมผัส บริเวณประสบการณ์ใหม่

บริเวณประสบการณ์ใหม่ ที่จะให้คุณได้สัมผัสกับอุณหภูมิ, เสียง, กลิ่น และอื่นๆของสิ่งมีชีวิต ในระยะใกล้ชิดเมื่อสัมผัส

หมู่เกาะฟอล์กแลนด์(มัลบีนัส)
หมู่เกาะฟอล์กแลนด์(มัลบีนัส)

(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.