ไคยูคังยามราตรี

"ทะเลยามราตรี" อันโรแมนติก ด้วยแสง และเสียง

"ไคยูคังยามราตรี" ที่แสดงโฉมหน้าอันมหัศจรรย์
ซึ่งต่างจากกลางวัน ในทุกวัน 5 โมงเย็นเป็นต้นไป
BGM ในอาคารจะเปลี่ยนไป,
รูปลักษณ์ของปลา
ที่ว่ายในแสงที่สาดส่องราวกับแสงจันทร์ใน
ทะเลสีฟ้าเข้มนั้นช่างงดงามและน่ามหัศจรรย์
คุณจะไม่มาลองสัมผัสถึงทะเลยามราตรี
ระหว่างที่ผ่อนคลายในอาคารที่เงียบสงบดูหรือ?

Asian small clawed otter
California sea lion
Ringed seal
King penguin
Pacific white-sided dolphin
Whale shark
(C) Osaka Aquarium KAIYUKAN. All Rights Reserved.